Zaštita osobnih podataka

Verzija: 2.0, 09.10.2020

Zaštita osobnih podataka nam je važna

Hvala Vam što ste posjetili našu web stranicu. Sljedeće odredbe o zaštiti osobnih podataka služe Vašem informiranju o vrsti i opsegu obrade Vaših osobnih podataka. Osobni podaci su informacije koje se neposredno ili posredno dovode ili mogu dovesti u vezu s Vašom osobom. Vrlo ozbiljno pristupamo zaštiti Vaših osobnih podatka i stoga Vam nastojimo osigurati pravo na informacijsko samoodređenje. Pravnu osnovu za zaštitu osobnih podataka čini prije svega Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i Zakon o elektroničkim komunikacijama.

1. Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjete naše internetske stranice, preglednik na Vašem uređaju automatski i bez Vašeg sudjelovanja šalje sljedeće podatke:

 • IP adresu uređaja, 
 • Datum i vrijeme pristupa,
 • Naziv i URL adresa datoteke kojoj se pristupa,
 • Mrežna stranica s koje se pristupa (URL adresa mrežne stranice s koje se pokreće zahtjev za pristupanje našoj mrežnoj stranici),
 • Korišteni preglednik te, gdje je primjenjivo, operativni sustav uređaja, kao i
 • Naziv davatelja usluge internetskog pristupa

te se na server naše internetske stranice privremeno spremaju navedeni podaci u tzv. sistemske zapise, za sljedeće svrhe:

 • Osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • Osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,
 • Procjene sigurnosti sustava i stabilnosti.

Pravna osnova za obradu IP adrese je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka. Kada obrada podataka služi pripremnim radnjama sklapanja ugovora, tada pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Primatelji / kategorije primatelja

Prosljeđivanje navedenih podataka trećima načelno je isključeno.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od maksimalno 7 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu.

2. Kontakt obrazac/e-mail kontakt/telefonski pozivi

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

S osobnim podacima koje nam posjetitelji ustupe prilikom popunjavanja obrasca za kontakt, telefonskog razgovora ili putem e-maila postupamo povjerljivo.  Prikupljene osobne podatke obrađujemo isključivo sukladno utvrđenoj svrsi, a sve kako bismo odgovorili na upit posjetitelja. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno posjetiteljev opravdani interes za obradu podataka proizlazi iz cilja da se na upit odgovori te kako bi se osiguralo zadovoljstvo posjetitelja, kao korisnika naše internetske stranice.

Primatelji/kategorije primatelja:

Prosljeđivanje podataka trećim stranama načelno je isključeno. Iznimno se podaci po našem nalogu obrađuju od strane naših izvršitelja obrade. Izvršitelje smo pažljivo odabrali, dodatno ih provjeravamo te smo s istima sklopili odgovarajuće ugovore sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Ukoliko ste nam stavili na raspolaganje svoje osobne podatke sa svrhom uspostave mogućeg poslovnog odnosa (primjerice ponuda za kupoprodaju zemljišta ili za davanje/uzimanje u zakup, itd.), isti će se pohranjivati sve dok postoji vjerojatnost ostvarenja poslovne suradnje. U slučaju sklapanja odgovarajućeg ugovora, osobni podaci će se pohranjivati tijekom cjelokupnog trajanja poslovnog odnosa, odnosno sukladno zakonskim obvezama čuvanja dokumentacije.

U slučaju ostvarenja nekog od prava u vezi zaštite osobnih podataka koja imate kao ispitanici (a koja su navedena niže na stranici), tada se osobni podaci pohranjuju na rok od 5 godina nakon našeg odgovora, sa svrhom dokazivanja da smo Vas sveobuhvatno obavijestili  te da smo se pridržavali zakonskih odredbi.

3. Uporaba kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka

Svrha obrade podataka/Pravna osnova:

Mi, LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica, smo kao voditelji obrade odgovorni za obradu podataka pomoću tzv. kolačića na ovoj internetskoj stranici https://www.nekretnine-lidl.hr/.

Kolačići su male tekstualne datoteke koji se spremaju na uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) s kojeg se pristupa našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili ostali štetan software. U kolačiće se spremaju informacije, koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da pomoću njih možemo izravno utvrditi identitet posjetitelja.

Informativni pregled korištenih kolačića i sličnih tehnika uz pojedine svrhe obrade podataka, vrijeme pohranjivanja i eventualnih pružatelja usluga, možete pronaći u našim odredbama o kolačićima.

Uporaba kolačića, ovisno o kategorijama kolačića, služi sljedećim svrhama:

 • Tehnički nužne: Kolačići i slične metode, bez kojih nije moguće korištenje naših usluga  (primjerice, otvaranje naše internetske stranice/korištenje funkcija).
 • Preferencijalne: Pomoću ove tehnike uzimamo u obzir preferencije naših posjetitelja, čime omogućujemo ugodnije korištenje naše internetske stranice. Primjerice, temeljem Vaših postavki naše internetske stranice, možemo ju prikazati na odgovarajućem jeziku.
 • Statističke: Navedene tehnike nam omogućuju izradu anonimnih statistika o korištenju naših usluga. Na taj način možemo bolje prilagoditi internetsku stranicu navikama naših posjetitelja.
 • Marketinške: Na ovaj način posjetiteljima možemo prikazati odgovarajući marketinški sadržaj, koji se temelji na analizi korisničkog ponašanja. Korisničko ponašanje posjetitelja može se analizirati i temeljem različitih internetskih stranica, preglednika ili uređaja putem korisničkog ID-a (jedinstvenog identifikatora).

U okviru uporabe kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka, ovisno o utvrđenoj svrsi, obrađuju se posebno sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički nužni:

 • Optimiranje vremena za odgovor na upit putem raspodjele prometa na internetskoj stranici na više servera;
 • Unosi korisnika kako bi se spremio status o privoli za korištenje kolačića u odnosu na aktualnu domenu (npr. privola za kolačiće).

Preferencijalni:

 • Postavke korisničkoga sučelja (npr. aktivan izbor jezika);
 • Spremanje interakcija između korisnika i Bing Maps kako bi se optimizirala funkcionalnost karata.

Statistički:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže osobito: - Tip/verzija preglednika, - Korišteni operativni sustav, - URL upućivatelja (prethodno posjećena web stranica), - Naziv pristupnog uređaja (IP adresa), - Vrijeme zahtjeva na server, - Korisnički ID i - Pokrenute događaje na internetskoj stranici (surfanje)
 • IP adresa se redovno anonimizira na način da je načelno nemoguće identificirati posjetitelja.

Marketinški:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Uključuju osobito: - IP adresu- Korišteni uređaj, - Pokrenute događaje na internetskoj stranici (surfanje).
 • IP adresa se redovito anonimizira na način da je načelno nemoguće identificirati posjetitelja.
 • Korištenje servisa koji na raspolaganje stavlja Bing, tzv. usluga mapiranja, kako bi se na internetskoj stranici prikazale lokacije Lidl-a.

Pravna osnova za uporabu preferencijalnih, statističkih i marketinških kolačića i sličnih tehnologija je privola posjetitelja internetske stranice sukladno čl. 6. st. 1. točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka te čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Pravna osnova za uporabu tehnički nužnih kolačića i sličnih tehnologija je čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, odnosno isti su nužni za korištenje naše internetske stranice.

Možete svoju privolu u svakom trenutku, s budućim učinkom, povući / prilagoditi bez da navedeno utječe na zakonitost izvršene obrade prije povlačenja. Jednostavno kliknite ovdje i izaberite kolačiće. Uklanjanjem odgovarajuće kvačice, na jednostavan i nekompliciran način se povlači privola.

Primatelji/kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka možemo po potrebi koristiti izvršitelje obrade, posebice iz područja online-marketinga. Takvi pružatelji usluga obrađuju posjetiteljeve podatke sukladno našem nalogu, kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl.28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga navedeni pod našim odredbama o kolačićima su izvršitelji obrade. U okviru naše suradnje s društvom Google LLC se gore navedeni podaci prikupljaju u statističke i marketinške svrhe, koji se u pravilu također obrađuju na serverima koji se nalaze u SAD-u.

Vrijeme pohranjivanja/kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića moguće je pronaći u našim odredbama o kolačićima.  Ukoliko je u koloni „istek“ navedeno „persistent“, navedeni kolačić se sprema do povlačenja privole. Tzv. „ sesijski“ kolačići se brišu nakon zatvaranja preglednika.

4. Bing Maps

Na ovoj internetskoj stranici koristimo Bing Maps. To nam omogućuje da Vam prikazujemo interaktivne karte izravno na internetskoj stranici i omogućuje Vam ugodniju upotrebu funkcije karte, npr. Da biste pronašli kontakt osobe u Vašem željenom području ili da biste mogli smjestiti naše ponuđene poslovnice na karti.

Korištenje Bing Maps-a u interesu je privlačne prezentacije naše internetske ponuda i lakšeg pronalaženja mjesta koja smo naznačili na internetskoj stranici. To predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1. slova f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kad posjetite našu web stranicu, davatelj usluga Bing Maps, Microsoft Corporation, dobiva informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Da biste koristili funkcije Bing Mapsa, potrebno je obraditi vašu IP adresu kao dio internetske komunikacije. Navedeno se u pravilu obrađuje na Microsoftovom poslužitelju u SAD-u.

Nemamo utjecaja na konkretnu obradu podataka putem Bing Mapsa. Daljnje informacije o svrsi i opsegu obrade podataka putem Bing Maps mogu se naći u odredbama o zaštiti podataka davatelja usluga. Tamo ćete također pronaći daljnje informacije o svojim pravima u tom pogledu i opcije postavki za zaštitu vaše privatnosti. Informacije o adresi i zaštiti podataka davatelja usluga Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

5. Primatelji izvan Europske unije

Ukoliko prenosimo podatke primateljima u tzv. „trećim zemljama“ (koje imaju sjedište izvan Europskog gospodarskog prostora), utoliko to proizlazi iz odredbi o primateljima / kategorijama primatelja u okviru opisa pojedine obrade podataka. Za određene tzv. „treće zemlje“ je Europska komisija donijela odluku tzv. odluke o primjerenosti kojom je potvrdila postojanje  standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv sa razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih zemalja možete pronaći na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja. Molim obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka (točka 9.), ako želite dobiti više informacija na ovu temu.

6. Prava ispitanika

Pregled

Pored prava na povlačenje privole za obradu podataka, u slučaju ispunjenja određenih zakonskih pretpostavki, ispitanici imaju i sljedeća prava:

 • Pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • Pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • Pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • Pravo prigovora prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka svi ispitanici imaju pravo na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno informacije o:

 • Svrsi za koje se obrađuju osobni podaci;
 • Kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju;
 • Primateljima, odnosno o kategorijama primatelja kojima su osobni podaci dani ili se još uvijek daju na raspolaganje;
 • Planiranom trajanju pohranjivanja osobnih podataka, a u slučaju da nisu moguće konkretne informacije, tada o kriterijima na koji način se utvrđuje vrijeme pohranjivanja;
 • Pravu na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravu na prigovor protiv obrade;
 • Pravu prigovora nadzornom tijelu;
 • Svim raspoloživim informacijama o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • Postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ukoliko se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanici imaju pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama, u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka, koje se odnose na prijenos osobnih podataka.

Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ispitanici imaju pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanici imaju pravo dopuniti nepotpune osobne podatke (davanjem dodatne izjave i slično).

Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta, ispitanici imaju pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka:

 • Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a) ili čl. 9. st. 2. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili je uložio prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U slučaju da smo osobne podatke objavili, a obvezni smo iste brisati, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, poduzimamo razumne mjere kako bismo informirali treće koji obrađuju osobne podatke, da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica do osobnih podataka ili kopija ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ispitanici imaju pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade podataka ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osporavanje točnosti osobnih podataka;
 • Obrada je nezakonita te se ispitanik protivi brisanju te umjesto toga traži ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Uložen je prigovor na obradu temeljem čl. 21.st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a nije još utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade ispitanikove razloge.

Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pod pretpostavkom da su ispunjeni niže navedeni uvjeti, ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje nam je pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja s naše strane:

 • Ukoliko se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a) ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka; i
 • Ukoliko se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka, ako je navedeno tehnički izvedivo, ispitanici imaju pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome.

Pravo prigovora nadzornom tijelu temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka moguće je prigovoriti obradi podataka temeljem razloga od velikog značaja. 

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Za razliku od obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog ovlašteni ste se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili našem službeniku za zaštitu podataka.

7. Voditelj obrade i Službenika za zaštitu podataka

Ove odredbe o zaštiti podataka vrijede za obradu podataka od strane voditelja obrade, društva LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica - i za internetsku stranicu https://www.nekretnine-lidl.hr/. Službenik za zaštitu podataka kod voditelja obrade je dostupan na gore navedenoj adresi s naznakom da se šalje na njemu ili putem e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr.