Arhitektonski pribor za crtanje

Zadaci portfolio managera, akvizitera, geografa (m/ž) U nacionalnoj centrali

"Podrška regionalnim centrima u implementaciji koncepata specifičnih za zemlju raznolik je zadatak."

U području nekretnina u nacionalnoj centrali…

U području nekretnina u nacionalnoj centrali…

  • analiziramo mrežu trgovina u državama i usmjeravamo stratešku orijentaciju naših regionalnih ureda nekretnina.
  • ispitujemo profitabilnost planiranih projekata za izgradnju trgovina i kontroliramo postupak internog odobravanja.
  • skrbimo za stručnu i administrativnu primjenu softverskih rješenja za upravljanje našim portfeljem nekretnina i osiguravamo kvalitetu podataka.
  • školujemo i podržavamo kolegice i kolege u regionalnim uredima nekretnina.