Arhitektonski pribor za crtanje

Zadaci portfolio managera, akvizitera, geografa (m/ž) U međunarodnom sjedištu

"Temelj uspješne ekspanzije naše međunarodne mreže trgovina je pažljivo planiranje novih lokacija."

U području nekretnina u međunarodnom sjedištu…

U području nekretnina u međunarodnom sjedištu…

  • ispitujemo profitabilnost planiranih projekata gradnje trgovina i kontroliramo međunarodnu ekspanziju naše mreže trgovina.
  • analiziramo našu postojeću mrežu trgovina i nadziremo stratešku orijentaciju ulaganja u nekretnine.
  • razvijamo softverska rješenja za upravljanje portfeljem nekretnina i podržavamo nacionalne tvrtke u primjeni sustava.
  • optimiziramo brojne operativne procese tijekom životnog ciklusa naših nekretnina.