Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka nam je važna

Hvala Vam što ste posjetili našu web stranicu. Vrlo ozbiljno pristupamo zaštiti Vaših osobnih podatka i stoga Vam nastojimo pružiti ne samo sveobuhvatnu online ponudu, već i osigurati Vaše pravo na informacijsko samoodređenje. Kao pravna osnova za zaštitu podataka služi Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

KADA PRIKUPLJAMO, OBRAĐUJEMO I KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Obrada Vaših osobnih podataka koji su prikupljeni putem ove web stranice dijeli se u dvije kategorije:

 • U svrhu obrade informacija vezanih za naše ponude i potražnju nekretnina obrađuju se svi za navedeno potrebni osobni podaci. U slučaju da je u postupak obrade nužno uključiti i vanjske pružatelje usluga (poput IT pružatelja usluga), Vaši se osobni podaci u onoj mjeri u kojoj je to nužno istima prosljeđuju i u navedenu svrhu obrađuju. 
 • Prilikom posjeta naše internetske stranice razmjenjuju se različite informacije između Vašeg uređaja i našeg servera, a među kojima mogu biti i osobni podaci. Podaci koji su na taj način prikupljeni upotrebljavaju se, između ostaloga kako bismo poboljšali svoju internetsku stranicu ili kako bi se u pregledniku Vašeg uređaja prikazali oglasi.

Kontakt obrazac / e-mail kontakt / telefonski pozivi

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

S osobnim podacima koje nam dajete prilikom ispunjavanja obrazaca za kontakt, putem telefona ili putem e-maila postupamo povjerljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo sukladno utvrđenoj svrsi, a sve kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš i istodobno Vaš opravdani interes za ovu obradu podataka proizlazi iz cilja da se na Vaše upite odgovori, eventualno postojeće probleme riješi i kako bi se osiguralo Vaše zadovoljstvo kao korisnika naše internetske stranice.

Primatelji/ kategorije primatelja:

Prosljeđivanje podataka trećima načelno je isključeno. Iznimno, osobni podaci se prosljeđuju na obradu i trećim osobama, odnosno našim Izvršiteljima obrade. Navedeni Izvršitelji obrade su pažljivo odabrani, dodatno se provjeravaju i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, u nekim slučajevima bit će potrebno da Vaše upite proslijedimo na ugovorne partnere  (npr. na dobavljače vezano za specifične upite). U takvim slučajevima se upit prije prosljeđivanja anonimizira na način da Vas ugovorni parteri ne mogu identificirati. Ako će u pojedinačnom slučaju biti potrebno da proslijedimo Vaše osobne podatke, o tome ćemo Vas prethodno obavijestiti i pribaviti Vašu privolu.

Vrijeme pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Sve osobne informacije koje ste nam dali prilikom upita bilo putem internetske stranice ili putem e-maila brišu se ili anonimiziraju najkasnije protekom 90 dana od dana slanja konačnog odgovora. Temeljem vlastitog iskustva, ustanovili smo kako u pravilu ne zaprimamo daljnje upite protekom 90 dana od dana slanja konačnog odgovora.

Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Prilikom posjeta naše internetske stranice, Vaš preglednik na uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke:

 • IP-adresu uređaja ,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • ime i URL datoteke kojoj se pristupilo ,
 • web stranice/ aplikacije, s koje se pristupilo (Referrer-URL),
 • o pregledniku kojeg ste upotrijebili  i po potrebi podatke o operativnom sustavu Vašeg računala kao i naziv Vašeg ISP-a

i na server naše internetske stranice privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise, za sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,
 • procjene sigurnosti sustava i stabilnosti.

Pravna osnova za obradu IP-adrese je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Primatelji/ kategorije primatelja

Prosljeđivanje navedenih podataka trećima načelno je isključeno.

Vrijeme pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od maksimalno 30 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu.

ONLINE PRESENCE I OPTIMIZACIJA INTERNETSKE STRANICE

Kolačići – Općenite informacije

Temeljem čl. 6. st. 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka na svojoj internetskoj stranici upotrebljavamo tzv. kolačiće. Naš interes da svoju internetsku stranicu poboljšamo, predstavlja legitiman interes u smislu navedene odredbe. Kolačići su male datoteke koje se spremaju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta naše internetske stranice. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, poput trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se spremaju informacije, koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da temeljem prikupljenih, predmetnih informacija  možemo izravno utvrditi Vaš identitet. Uporaba kolačića služi s jedne strane kako bismo korištenje naše ponude učinili za Vas ugodnije. Upotrebljavamo, tzv. sesijske kolačiće kako bismo prepoznali da ste pojedini sadržaj naše internetske stranice već posjetili ili da ste se već prijavili putem istog korisničkog računa. Nakon što ste posjetili našu internetsku stranicu, navedeni kolačići se brišu automatski. Sa svrhom da bismo korisnicima omogućili ugodnije korištenje web stranice upotrebljavamo i tzv. privremene kolačiće, koji se spremaju na određeno vrijeme na Vaš uređaj. Ako posjetite ponovno našu stranicu, automatski se prepoznaje da ste ju već posjetili, koje unose/postavke ste izvršili, a sve sa svrhom da navedene radnje ne morate više puta ponavljati.

Ako već imate korisnički račun i ako ste ulogirani ili ako Vam je za korisnički račun aktivirana funkcija „ostani logiran“ informacije koje su sadržane u kolačićima se spremaju na Vaš korisnički račun.

S druge strane, upotrebljavamo kolačiće kako bismo korištenje naše internetske stranice statistički   pratili, sa svrhom poboljšanja naše ponude  kao i  za prikazivanje informacija, koje bi Vama mogle biti zanimljive. Navedeni kolačići nam kod ponovnog posjeta naše internetske stranice, omogućuju automatsko prepoznavanje da ste našu stranicu već posjetili. Navedeni kolačići se brišu nakon unaprijed definiranog vremena.  Većina preglednika prihvaća kolačiće automatski.  Međutim, možete svoj preglednik podesiti tako da se kolačići ne spremaju na Vaše računalo ili da se pojavi informacija prije nego što se kolačić spremi. Potpuna deaktivacija kolačića može dovesti do toga da ne možete koristiti sve funkcije naše internetske stranice.

Pregled upotrijebljenih kolačića sa detaljnijim informacijama (npr. vrijeme pohranjivanja) kao i mogućnosti prigovora, pronaći ćete pod sljedećom hipervezom: pregled kolačića.

Google Analytics 

Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Sa svrhom da oblikujemo i kontinuirano optimiziramo internetsku stranicu koristimo temeljem čl. 6.st.1.točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka uslugu Google Analytics, odnosno uslugu za analizu web stranica društva Google Inc. („Google“). Naš opravdani interes proizlazi iz navedene svrhe. U navedenu svrhu,  stvaraju se pseudonimizirani korisnički profili i upotrebljavaju se kolačići. Informacije prikupljene putem kolačića o Vašem korištenju ove internetske stranice su sljedeće:

 • tip-preglednika/ -verzija,
 • upotrijebljeni operativni sustav,
 • referrer-URL (prethodno posjećena stranica),
 • hostname računala putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
 • vrijeme upita na server.

Predmetne informacije se upotrebljavaju kako bi se ocijenilo korištenje naše internetske stranice, kako bi se prikazali izvještaji o aktivnostima na internetskoj stranici i kako bi se pružile daljnje usluge povezane s korištenjem internetske stranice i korištenjem Interneta u svrhu istraživanja tržišta i daljnje prilagodbe internetske stranice. IP adrese se anonimiziraju, te nije moguće da se iste povežu s konkretnom osobom (tzv. IP- Masking).  

Možete spriječiti instalaciju kolačića na način da podesite softver Vašeg preglednika; no upozoravamo da u navedenom slučaju korištenje svih funkcija ove internetske stranice neće biti moguće u punom opsegu. Pored toga, možete spriječiti da se putem kolačića prikupljaju podaci o korištenju ove internetske stranice (uključujući IP-adrese) kao i obradu tih podataka od strane Google-a, na način da  preuzmete i instalirate Browser-Add-on. Alternativno, uz Browser-Add-on, posebno u slučaju preglednika kod mobilnih uređaja, možete spriječiti da se putem Google Analyticsa  prikupljajuju informacije, na način da kliknete na ovaj Link.  U tom slučaju, upotrebljava se Opt-Out kolačić, koji sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posjeta naše internetske stranice. Navedeni Opt-Out kolačić se pohranjuje na Vaš uređaj i vrijedi samo za našu internetsku stranicu i samo na pregledniku na kojem ste ga instalirali. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno postaviti Opt-Out kolačić. Više informacija u vezi zaštite podataka u vezi Google Analytics-a možete pronaći na internetskoj stranici Google Analytics -a.

Primatelji/ kategorije primatelja:

Informacije nastale putem kolačića o korištenju ove web lokacije od strane korisnika prenose se i pohranjuju na server Google-a koji se nalazi u SAD-u. Vaša IP-adresa se ne povezuje s drugim podacima Google-a. Navedene informacije se prenose i po potrebi trećim osobama, ako je navedeno zakonski propisano ili ako treće osobe navedene podatke obrađuju prema našem nalogu (Izvršitelji obrade).

Vrijeme pohranjivanja/ kriteriji za utvrđivanje vremena pohranjivanja:

Nakon anonimiziranja IP-adrese više nije moguće navedenu povezati s Vama. Izvještaji koji su napravljeni temeljem Google Analyticsa ne sadrže više ikakve osobne podatke. 

PRIMATELJI IZVAN EU

Osim iznimke koja je navedena pod „Google Analytics“, Vaše podatke ne prosljeđujemo primateljima koji imaju sjedište izvan EU ili Europskog gospodarskog prostora. Obrade koje su navedene pod točkom 6. utječu na prijenos podataka na servere pružatelja usluga koje smo angažirali za Tracking, odnosno tehnologije targeta. Navedeni serveri se nalaze u SAD-u. Prijenos podataka se vrši prema pravilima Privacy Shield, kao i temeljem tzv. Standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka obrađivačima u trećim zemljama Europske komisije.

Vaša prava koja imate kao ispitanik

Pregled

Pored prava da povučete privolu za obradu Vaših podataka, u slučaju ispunjenja određenih zakonskih pretpostavki imate i sljedeća prava:

 • pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo prigovora prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Imate pravo prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno informacije o:

 • svrsi za koje se obrađuju osobni podaci;
 • kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljma, odnosno o kategorijama primatelja kojima su Vaši osobni podaci dani na raspolaganje ili se daju još uvijek na raspolaganje;
 • planiranom trajanju pohranjivanja Vaših osobnih podataka, u slučaju da nisu moguće konkretne informacije, onda kriteriji na koji način se utvrđuje vrijeme pohranjivanja;
 • pravu na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravo na prigovor protiv obrade;
 • pravu prigovora nadzornom tijelu;
 • svim raspoloživim informacijama o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos osobnih podataka.

Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti Vaše nepotpune osobne podatke (davanjem dodatne izjave i slično). 

Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja,  ako  je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom (a) ili čl. 9. st. 2. točkom(a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu  ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako smo osobne podatke objavili, a obvezni smo iste brisati, poduzimamo razumne mjere uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, kako bismo informirali treće koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica do osobnih podataka ili kopija ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu temeljem čl. 21.st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a nije još utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge. 

Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate  pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno  upotrebljavanom  i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade,  bez ometanja s naše strane pod pretpostavkom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • se obrada temelji na  privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka  ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka; i 
 • ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je navedeno tehnički izvedivo.

Pravo prigovora temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka možete prigovoriti obradi podataka temeljem razloga od velikog značaja. 

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Drukčije nego što je kod obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog ovlašteni ste se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili našem službeniku za zaštitu podataka. 

IME I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE PODATAKA KAO I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA 

Ove odredbe o zaštiti podataka vrijede za obradu podataka od strane LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica („voditelj obrade“) i za internetsku stranicu https://www.nekretnine-lidl.hr/. Službenik za zaštitu podataka kod voditelja obrade je dostupan na gore navedenoj adresi s naznakom da se šalje na njega ili putem e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr.