Opis nekretnine:

Prema Generalnom urbanističkom planu Grada Osijeka predmetno zemljište je K (poslovne) namjene.

U naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu koje ima osiguran neposredan pristup javnoj prometnici.

Plaćeni su komunalni i vodni doprinos.

Nekretnina predstavlja veliki potencijal za daljnji razvoj:

• pogodni prostorno-planski uvjeti;

• razvojno vrlo aktivna lokacija;

• izvrsna lokacija, u neposrednoj blizini Retail park te zastupljenost trgovina većih formata, restorana brze prehrane i benzinske postaje 

• u neposrednoj blizini nalaze se svi komunalni priključci.

Građevinsko stanje

Redovito održavano zemljište.

Površine:

Riječ je o zemljištu ukupne površine od 7.483 m2, koje se sastoji od nekretnine upisane u zemljišne knjige kao zk.č.br. 9829/5 k.o. Osijek, odnosno u katastar kao k.č.br. 9829/5, k.o. Osijek.

Vaš upit

Želite li nas kontaktirati, imate li pitanja ili prijedloge? Stupite u kontakt s nadležnom osobom za Vaš upit popunjavanjem našeg obrasca za kontakt.